Gwasanaethau

Partneriaethau

Dywed Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011: “Mae gan gomisiynwyr ddyletswydd i weithio gyda phartneriaid er mwyn atal a mynd i’r afael â throsedd” 

Mae’r dyletswyddau partneriaeth allweddol yn cynnwys:

  • Dyletswydd diogelwch cymunedol; dyletswydd gytbwys i gydweithio i leihau trosedd ac anhrefn, ymddygiad gwrthgymdeithasol, aildroseddu a chamddefnyddio sylweddau ​
  • Dyletswydd cyfiawnder troseddol; darparu System Cyfiawnder Troseddol effeithiol ac effeithlon ar gyfer yr ardal heddlu
  • Diogelu; Cyfrifoldeb am ddiogelu plant a phobl ifainc a hybu eu lles

...

Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol

Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol