Etholwyd Dafydd Llywelyn am drydydd tymor i rôl Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn ystod etholiadau Mai 2024.  

Mae Dafydd yn gyn-Brif Dadansoddydd Cudd-wybodaeth, a bu’n gweithio yn adran gudd-wybodaeth yr heddlu am flynyddoedd lawer cyn symud i Brifysgol Aberystwyth yn 2014 er mwyn darlithio mewn Troseddeg. Mae ei yrfa wedi rhoi cryn fewnwelediad iddo i faterion plismona craidd, yn ogystal â dealltwriaeth o’r hyn y mae’r cyhoedd eisiau o’r gwasanaeth.

 

Yn ogystal â’i rôl fel Comisiynydd, mae Dafydd yn Gadeirydd Plismona yng Nghymru, ac mae’n chwarae rhan weithredol mewn Grwpiau amrywiol eraill, gan gynnwys:

 • Gwasanaethau Digidol yr Heddlu
 • Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan
 • Un Bwrdd Adolygu Diogelu Unedig gyda
 • Llywodraeth Cymru, Swyddog Cyfrifol Sengl Cymru.
 • Bwrdd Plismona Cymru
 • Bwrdd Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu
 • Bwrdd Rhaglen Cymunedau Diogelach
 • Rhwydwaith Troseddau Gwledig Cenedlaethol - ar y Bwrdd Gweithredol
 • Cyd-Gadeirydd Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol VAWDASV ochr yn ochr â'r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt AS
 • Cadeirydd Rhwydwaith Arloesi a Gwella Dadansoddi Data Cymru (WDAIIN)
 • Cadeirydd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Dyfed Powys

 

Fy ngweledigaeth gyffredinol ar gyfer 2021-25 yw cadw cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ddiogel, gan gynnal ymddiriedaeth a hyder ar system cyfiawnder troseddol yn ei chyfanrwydd. Darlien mwy yma. 

 

Mae Dafydd yn siaradwr Cymraeg rhugl, yn ddyn teulu gyda 5 o blant, ac mae’n mwynhau pob math o chwaraeon, ond mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn dilyn tîm pêl droed Cymru adref a thramor.

Y cyflog ar gyfer Comisiynydd a Throseddu Dyfed-Powys yw £68,202 y flwyddyn. Gosodir y cyflog hwn yn genedlaethol gan yr Ysgrifennydd Cartref ar argymhellion y Corff Adolygu Uwch Gyflogau.