Kaleidoscope CAIS

Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol ar gyfer Powys
01686 207 111

Amcan Kaleidoscope Powys yw lleihau niwed a achosir gan gamddefnyddio sylweddau i ddefnyddwyr gwasanaeth, pobl sy’n agos atynt a’r gymuned ehangach. Mae Kaleidoscope hefyd yn gweithio i adnabod troseddwyr ac ymgysylltu â nhw o’r adeg y maen nhw’n cael eu harestio hyd at eu dedfryd, ac uchafu cyfran yr unigolion sy’n llwyddo i gwblhau rhaglenni triniaeth.