Demograffeg Staff  (Mai 2024)

Cyfanswm Staff : 20

Gwrywol: 4 Benywol: 16

Aeolodau staff ag anabledd: 0

Aeoldau staff o leiafrif ethnig: 0

 

Siart sefydliadol)