Pobl

Cynllun Dargyfeirio Troseddwyr
01646 698820

Mae Cynllun Dargyfeirio Dyfed-Powys yn ceisio ymdrin ag ymddygiad troseddol yn gynt o lawer yn ystod taith troseddu unigolyn drwy fynd i'r afael â gwraidd achosion troseddu a materion iechyd a chymunedol cysylltiedig. Ei amcan yw gostwng niferoedd dioddefwyr trosedd drwy gynnig rhaglen pedwar mis o ymyraethau i droseddwyr cymwys yn hytrach na'u herlyn.

I ddarllen mwy am waith y Comisiynydd gyda Pobl, sy'n anelu at ddargyfeirio troseddwyr lefel isel i ffwrdd o'r System Cyfiawnder Troseddol a lleihau aildroseddu yn ardal yr heddlu, darllenwch dudalennau 11-12 o erthygl Cymdeithas Comisiynywyr yr Heddlu a Throsedd yma: “PCCs Making a Difference Alcohol and Drugs in Focus”.