New Pathways

Gwasanaethau cymorth ar gyfer dioddefwyr cam-drin rhywiol
01685 379 310

Mae Llwybrau Newydd yn cynnig mynediad 24 awr i gymorth mewn argyfwng i ddioddefwyr a chefnogaeth barhaus mewn man diogel sy’n cynnig cymorth cyntaf, diogelu a gofal fforensig a chlinigol arbenigol.