Llamau

Cymorth a chyflafareddu ar gyfer pobl ifainc sydd ar goll
029 2023 9585

Mae Llamau’n cynnig gwasanaeth ôl-drafod, cefnogi a chyfryngu ar gyfer plant a phobl ifainc yr adroddwyd eu bod 'ar goll' ac sydd mewn perygl o dioddef cam-fanteisio rhywiol neu erledigaeth, a hefyd eu teuluoedd.