DDAS

Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol ar gyfer Dyfed
03303 639 997

Gan weithredu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, amcan Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed yw lleihau niwed a achosir gan gamddefnyddio sylweddau i ddefnyddwyr gwasanaeth, pobl sy’n agos atynt a’r gymuned ehangach. Mae Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed hefyd yn gweithio i adnabod troseddwyr ac ymgysylltu â nhw o’r adeg y maen nhw’n cael eu harestio hyd at eu dedfryd, ac uchafu cyfran yr unigolion sy’n llwyddo i gwblhau rhaglenni triniaeth.