Y Bwrdd Plismona yw’r fforwm lle byddaf yn dal y Prif Gwnstabl i gyfrif am drosglwyddo gwasanaethau plismona ar draws Dyfed-Powys. Mae’r Bwrdd Plismona’n cyfarfod bob pythefnos ac mae’n rhoi cyfle i graffu a chael trosolwg ar fusnes yr Heddlu mewn modd amserol. Mae blaen-raglen gwaith yn sicrhau bod y cyfarfodydd yn effeithiol a’u bod yn canolbwyntio ar faterion ar ysbeidiau priodol drwy gydol y flwyddyn. Defnyddir ymagwedd a seilir ar themâu, lle bydd cyfarfodydd y Bwrdd Plismona’n canolbwyntio ar faes busnes penodol sy’n cael ei nodi a’i flaenoriaethu ar sail galw gweithredol, yr effaith ar gymunedau a’r risg.

Fi sy’n cadeirio’r Bwrdd Plismona. Mae mynychwyr eraill yn cynnwys arbenigwyr cyllid a pholisïau o’r Heddlu ac o fy swyddfa i. Rydym bob amser yn cyhoeddi’r penderfyniadau allweddol.

Cylch Gorchwyl

Cyfarfodydd Cyn 2023 yn archif

Bwrdd Plismona (archif)

Dydd Mercher 25 Ionawr 2023

Dydd Mercher 15 Chwefror 2023

Dydd Mawrth 07 Mawrth 2023

Dydd Llun 27 Mawrth 2023

Dydd Mercher 03 Mai 2023

Dydd Mawrth 16 Mai 2023

Dydd Mawrth 20 Mehefin 2023

Dydd Llun 10 Gorffennaf 2023

Dydd Mawrth 15 Awst 2023

Dydd Mercher 06 Medi 2023

Dydd Iau 21 Medi 2023

Dydd Mawrth 03 Hydref 2023

Dydd Mawrth 14 Tachwedd 2023

Dydd Mawrth 05 Rhagfyr 2023

Dydd Gwener 12 Ionawr 2024

Dydd Mawrth 23 Ionawr 2024

Dydd Mawrth 20 Chwefror 2024

Dydd Iau 14 Mawrth 2024

Dydd Iau 11 Ebrill 2024

Dydd Mawrth 21 Mai 2024

Dydd Mawrth 11 Mehefin 2024

Dydd Mawrth 06 Awst 2024

Dydd Iau 22 Awst 2024

Dydd Iau 05 Medi 2024

Dydd Mawrth 08 Hydref 2024

Dydd Mawrth 22 Hydref 2024

Dydd Iau 07 Tachwedd 2024

Dydd Mawrth 25 Mehefin 2024