Mae’r tîm annibynnol hwn yn gwirio ar reolaethau busnes, gweithgarwch ariannol a threfniadau gwrth-dwyll a llygredd y Prif Gwnstabl a minnau.

Mae’n sicrhau ein bod ni’n lliniaru risgiau allweddol. Efallai yr hysbysir ei ddyfarniadau gan y craffu a wneir gan y Panel Heddlu a Throseddu.

Yr aelodau yw:

Kate Curran (Cadeirydd)

Farhan Shakoor

Brian Jones

David Macgregor

Julie James

 

Am restr o Gyfarfodydd y dyfodol cliciwch yma.

 

Dyma restr o gyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a dolenni i ddogfennau allweddol gan gynnwys adroddiadau blynyddol a dogfen cylch gorchwyl sy’n amlinellu diben a strwythur y pwyllgor.

Darllenwch y 2023/24 Adroddiad Blynyddol

Darllenwch y 2020/21 Adroddiad Blynyddol

Archif y Cyfarfod

Y Cyd-bwyllgor Archwilio

 

 

Dydd Mercher 29 Ionawr 2025

Dydd Mercher 05 Mehefin 2024

Dydd Iau 14 Mawrth 2024