Beverley Peatling

Mae rôl y Prif Swyddog Cyllid yn rôl statudol sy’n ofynnol gan Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011. Fel disgrifiwyd mewn deddfwriaeth, dyletswydd y Prif Swyddog Cyllid yw sicrhau bod materion ariannol y Comisiynydd yn cael ei weinyddu'n gysir, gan ystyried cywirdeb, cyfreithlondeb a safonau addas.

Band Cyflog: £77,409 - £82,626 (0.68 amser cyfatebol llawn amser)

Ers pryd ydych chi wedi bod yn eich swydd?

Ers Mawrth 2018.

Beth oeddech chi’n ei wneud cyn ymuno â Thîm y Comisiynydd?

Wedi ennill cymhwyster gyda Sefydliad Cyhoeddus y Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth yn 1993, mae gennyf dros 25 mlynedd o brofiad, gan gynnwys uwch rolau cyllid o fewn llywodraeth leol a'r heddlu.

Mae gennyf gefndir ac arbenigedd mewn agweddau ariannol a rheoli cyfrifyddiaeth, cynllunio strategol ariannol tymor canolig, archwilio a chyfundrefn arolygu, trenfiadau llywodraethu corfforaethol, rheoli risg, adolygiad gwasnaeth gweithredol, a gweithredu a datblygu systemau ariannol.