Goleudy

Gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr a thystion
0300 1232996

Mae Goleudy’n cynnig cymorth personol, emosiynol ac ymarferol i helpu dioddefwyr, teuluoedd a thystion i ddod dros trosedd a’u gwneud nhw’n gryfach. Mae’r gwasanaeth am ddim ac yn gyfrinachol. Does dim gwahaniaeth os adroddwyd am y drosedd i'r heddlu neu beidio, na phryd y digwyddodd. Mae Goleudy hefyd yn darparu gwasanaeth ar gyfer adnabod ac yn rheoli lefel risg ymhlith dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol, er mwyn gwella diogelwch cymdeithasol, a lleihau’r effaith ar breswylwyr ardal Dyfed-Powys.