Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi yn asesu’r heddlu’n annibynnol. Rwy’n ymateb i’r asesiadau hyn.

Yn eu hasesiad diweddaraf o Effeithiolrwydd, Effeithlonrwydd a Dilysrwydd yr Heddlu (PEEL) (2023/25) o Heddlu Dyfed-Powys, fe wnaethant y dyfarniadau canlynol:

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma: Heddlu Dyfed-Powys - HMICFRS (justiceinspectorates.gov.uk)

Ymatebion CHTh

Fetio a gwrth-lygredd, rhan 2: Pa mor effeithiol yw'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol wrth ymdrin â llygredd?

Adroddiad  |  Ymateb

 

Adroddiadau a Ymatebion cyn 2023 ar gael yn yr Archif