Cyfanswm SCHTh a Comisiynu  £2,355,000

Mae'r cyllidebau net hyn wedi eu cefnogi gan grant gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ac incwm o ddefnyddwyr allanol cyfleusterau ystadau.

Cyllidebau
Gwariant Cyllideb Comisiynu