• Fframwaith Llywodraethu Corfforaethol
    Mae hyn yn annog rheoli da, stiwardiaeth arian, ymgysylltu cyhoeddus a chanlyniadau tra’n rheoli risg. Mae’n cefnogi cyflwyno blaenoriaethau Cynllun Heddlu a Throseddu 2013-18 heb gyfyngu ar annibyniaeth weithredol y Prif Gwnstabl.