Cefndir

Adolygodd Cymharu Comisiynwyr Heddlu a Throseddu (CoPaCC ) allu Comisiynwyr Heddlu a Throseddu i fodloni eu cyfrifoldebau tryloywder un flwyddyn ar ôl etholiadau cyntaf y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu. Ers hynny, mae 26 Comisiynydd Heddlu a Throseddu wedi derbyn y Marc Ansawdd Tryloywder, sef arwydd o safonau uchel o ran tryloywder, llywodraethu a chyhoeddi gwybodaeth.

Cliciwch yma i weld ein Mynegai Tryloywder, canllaw rhwydd i’n holl wybodaeth gyhoeddedig.

 

Gofynion deddfwriaethol

Amserlen Gofynion Gorchymyn Cyrff Plismona Lleol Etholedig Excel Rhestr o’r wybodaeth mae’n rhaid imi gyhoeddi yn ôl y gyfraith, gyda manylion ynghylch sut y mae hyn yn cael ei gyflawni. Mae’n cynnwys yr angen ar gyfer manylion ynghylch dalwyr swyddfa, staff, incwm a gwariant, eiddo, hawliau a rhwymedigaethau, penderfyniadau a pholisïau.

 

 

Adroddiad Cydymffurfiaeth 2023

Adroddiad Cydymffurfiaeth 2021

Adroddiad Cydymffurfiaeth 2020