Mae’r gwirfoddolwyr hyn yn ymweld â dalfeydd er mwyn gwirio ar les carcharorion a sicrhau y cynhelir eu hawliau. Maen nhw’n ymweld â gorsaf heddlu leol mewn parau, yn ddirybudd, ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos; ac maen nhw'n darparu gwiriad annibynnol ar les carcharorion, a'u hamodau. 

Mae materion a godir yn cael eu hystyried gan arolygwyr heddlu a rhoddir diweddariadau imi. Mae gwaith y gwirfoddolwyr yn cynnig diogelwch i garcharorion a thryloywder o ran y prosesau cadw.

Cliciwch yma am gopi o'r llawlyfr 

Mae'r polisi gwirfoddoli ar gael yma

Rydyn ni wrthi’n recriwtio am Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth: Swyddi gwag

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Swyddfa ar 01267 226097, neu drwy anfon e-bost at opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2019/20 cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol 2020/21 cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol 2022/23 (Bydd yn cael ei gyhoeddi'n fuan)

 

Diweddariadau Chwarterol:

Ionawr - Mawrth 2023 Cliciwch yma

 Ebrill - Mehefin 2023 Cliciwch yma

Gorffennaf - Medi 2023 Cliciwch yma

Hydref - Rhagfyr 2023 Cliciwch yma

Ionawr - Mawrth 2022 Cliciwch yma

Ebrill - Mehefin 2022 Cliciwch yma

Gorffennaf - Medi 2022 Cliciwch yma

Hydref - Rhagfyr 2022 Cliciwch yma

Ionawr - Mawrth 2021 Cliciwch yma

Ebrill - Mehefin 2021 Cliciwch yma

Gorffennaf - Medi 2021 Cliciwch yma

Hydref - Rhagfyr 2021 Cliciwch yma

Ionawr - Mawrth 2020 Cliciwch yma

Ebrill - Rhagfyr 2020 Cliciwch yma

Ionawr - Mawrth 2019 Cliciwch yma

Ebrill - Mehefin 2019 Cliciwch yma

 Gorffennaf - Medi 2019 Cliciwch yma

Hydref- Rhagfyr 2019 Cliciwch yma

Hydref- Rhagfyr 2018 Cliciwch yma

ICVA

Mae'r Gymdeithas Ymweld â Dalfeydd Annibynnol ("ICVA") yn sefydliad aelodaeth a ariennir gan y Swyddfa Gartref, yr Awdurdod Plismona a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu a sefydlwyd i arwain, cefnogi a chynrychioli cynlluniau a arweinir gan y Cyngor a Phlismona. Mae gwirfoddolwyr lleol yn ymweld â dalfa'r heddlu yn ddirybudd i wirio hawliau, hawliau, lles ac urddas carcharorion a gedwir yn nalfa'r heddlu, gan adrodd i Gomisiynwyr ac Awdurdodau Plismona sy'n dwyn Prif Gwnstabliaid i gyfrif.

Dillad Gwrth-rwygo yn y Ddalfa Gwerthusiad Interim